Standardbetingelser

Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015). Bestemmelserne begrænser speditørens ansvar som kontraktspart i henhold til § 3 B for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, og for alle andre tab til SDR 100.000 for hver opgave (§ 21). Speditørens ansvar som formidler i henhold til § 3 C er begrænset til SDR 50.000 for hver opgave og totalt for én og samme hændelse til SDR 500.000 (§ 24). Ved oplagring er det samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 25). Særlig opmærksomhed henledes på netværksklausulen (§ 2), at krav mod speditøren forældes efter et år (§ 28), og at pante- og tilbageholdsretten (§ 14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav.

Download NSAB2015 her

Incoterms
Inden for international handel benytter man sig af en række klausuler, Incoterms, der er udarbejdet af det Internationale Handelskammer (ICC). Disse beskriver købers og sælgers risiko, ansvar og forpligtelser i international handel. Incoterms 2010 erstatter Incoterms 2000 og trådte i kraft 1. januar 2011.

Download Incoterms 2010 her.

Forsikring
Har du styr på dine rettigheder, hvis uheldet skulle være ude? Der er jo altid risici forbundet med fragt af gods, og derfor er det også en rigtig god idé at sikre sit gods på bedst mulige måde. Og det kan NTG Nielsen & Sørensen heldigvis hjælpe dig med.

Du skal være opmærksom på, at NTG Nielsen & Sørensens ansvar som transportør er begrænset og dække derfor ikke altid det fulde tab. En transportforsikring skal derfor betragtes som et nødvendigt supplement, og det er derfor meget vigtigt, at du husker at tegne en særskilt transportforsikring. På denne måde er du sikret på bedst mulige måde, hvis uheldet skulle være ude.

Hos NTG Nielsen & Sørensen samarbejder vi udelukkende med anerkendte forsikringsselskaber, og vi hjælper dig hellere end gerne med at tegne en forsikring. Det eneste du skal gøre er at tage fat i din sædvanlige kontaktperson hos NTG Nielsen & Sørensen, og så hjælper vi dig videre i processen.