Transport ordliste

Det er ikke altid nemt at holde styr på alle de fagtermer, der bliver brugt i transportbranchen. Derfor har vi udarbejdet en liste over de mest almindelige:

FCL Hel container.
LCL Stykgods.
TEU Måleenhed for containere – bruges til afregning; 1 TEU = 20 fod.
BAF Olietillæg, der dækker de stigende brændstofpriser. De bliver fastsat af rederierne en gang om måneden på baggrund af oliepriserne.
CAF Valutatillæg, der dækker devalueringen af den valuta som hovedfragten bliver afregnet i. Tillægget bliver fastlagt af rederierne og afregnes som en procentsats af hovedfragten.
PSS Tillæg der bliver afregnet pr. container i højsæsonen (fra august til november) for containere fra Asien til Europa.
Heavy Surcharge Tillæg der bliver pålagt særligt tunge 20’ containere fra Fjernøsten. Tillægget er afhængig af, hvilket rederi der bliver brugt og varierer fra havn til havn.
Low Sulphur Surcharge Svovltillæg der bliver pålagt skibe der sejler i Østersøen, Kattegat, Skagerrak, Nordsøen og Den Engelske Kanal.
ISPS Sikring af skibe og havnefaciliteter er et tillæg, der er kommet som konsekvens af skærpede krav til transportører og sikring af havne. Tillægget bliver typisk afregnet pr. forsendelse.
Demurrage Overliggedag/Overliggedagspenge. Fra en container er meldt klar til udlevering har man ca. tre dage til at afhente den.
Toldkontrol Gebyr der er forbundet med speditøren og rederens kontrol af toldpapirer.
Vareafgift En afgift, der bliver betalt til havnen for håndteringen af containeren. Afgiften kan variere fra havn til havn.
EXW (Ex Works) Ab fabrik (se nærmere forklaring under Incoterms)
FCA (Free Carrier) Fri fragtfører (se nærmere forklaring under Incoterms)
FAS (Free Alongside Ship) Frit ved skibsside (se nærmere forklaring under Incoterms)
FOB (Free On Board) Frit ombord (se nærmere forklaring under Incoterms)
CFR (Cost and Freight) Omkostninger og fragt (se nærmere forklaring under Incoterms)
CIF (Cost, Insurance and Freight) Omkostninger, forsikring og fragt (se nærmere forklaring under Incoterms)
CPT (Carriage Paid To) Fragt betalt til (se nærmere forklaring under Incoterms)
CIP (Carriage and Insurance Paid to) Fragt og forsikring betalt til (se nærmere forklaring under Incoterms)
DAT (Delivered At Terminal) Leveret i terminal (se nærmere forklaring under Incoterms)
DAP (Delivered At Place) Leveret på stedet (se nærmere forklaring under Incoterms)
DDP (Delivered Duty Paid) Leveret told betalt (se nærmere forklaring under Incoterms)